The Heroine’s Journey of Anneke Van Den Hombergh

What is the best thing that I love about my work? Werken in mijn eigen atelier tussen heel erg veel mooi glas vind ik het aller fijnste aan mijn werk. Muziek is voor mij een belangrijke inspiratiebron en gaat als rode draad mijn werk en leven. Working in my own studio between lots and lots of beautiful glass is what I love the most of my work. Music is an important source of inspiration for me and my work and life.

What is my idea of perfect happiness? Mijn geluk is samen met mijn geliefde in gezondheid te mogen genieten van de dagelijkse en eenvoudige dingen in het leven. Het hand in hand een blokje om gaan met onze honden. Iedere dag je thuis op vakantie voelen zo voelt mijn ultiem gevoel van geluk. My happiness is to be able to enjoy, in health, the daily and uncomplicated things with my beloved ones. Take a walk with our dogs and enjoy the moment.As if every day is a home vacation that’s my ultimate feeling of happiness.

What is my greatest fear? De angsten heb ik los gelaten gaandeweg mijn leven. Door verlies van veel dierbaren heb ik vele malen tot mijn oerkracht moeten komen en heb daarbij geleerd alle angsten los te laten. Alle ballast die je kunt hebben door angst kost dan teveel energie. Loss of many loved ones has learned me over and over again to come to my primal power and learned furthermore to let go of all fears. You have to let go of all your fears because it takes too much of your energy.

What is the trait that I most deplore in myself? Mijn enorme wilskracht om ondanks tegenslagen mijn droom te blijven volgen. Hierdoor kan ik soms bijna obsessief worden. My strong willpower to continue to follow my dream despite setbacks. This can cause that I get obsessive sometimes.

Which living persons in my profession do i most admire? Mijn moeder! Zij was een groot voorbeeld van een vrouw in al haar eenvoud, nuchterheid maar met een enorme kracht. Ik geloof dat je mag zeggen dat ze het voorbeeld was van de oudere generatie “stille heldinnen” die gewoon deden wat ze geacht waren te doen. My mother! She was a great example of a woman in all her simplicity, sobriety but with a tremendous force. I believe you can say that she was the example of the elderly generation “silent heroines” who simply did what they were supposed to do.

What is my greatest extravagance? Het maken van een grafmonument voor een dierbare was toch wel een opdracht die echt wel zeer bijzonder was. Samen met de ouders werken aan een mooi ontwerp. Langzaam groeide het object in mijn atelier tot iets speciaals. De ontroering van de ouders, broer maar niet in het minst zijn kinderen bij zien van het monument was voor mij het mooiste geschenk. Creating a monument for a loved one was surely a job that really was very special. Along with the parents we worked on a beautiful design. Slowly the object grew in my studio for something special. The poignancy of the parents, brother but not at least his kids by seeing the monument was the most beautiful gift.

On what occasion would I lie? Liegen en niet eerlijk zijn is voor mij geen optie. Mensen die tegen me liegen laat ik helemaal los en steek er geen energie meer in. Hierdoor krijg je vanzelf mooie en positieve en fijne mensen om je heen. Lying and being unfair is not an option for me. People who lie to me I put no energy into them. This will only give beautiful and positive and nice people around you.

What is the thing that I dislike the most in my work? Inmiddels heb ik geleerd dat er aan mijn werk ook een zakelijke zijde zit. Zelf je zaken in handen nemen en zien en weten wat er gebeurd kan ik iedereen aanraden. Het is niet mijn favoriete gedeelte in mijn werk maar het moet gebeuren dus ga ik er heel serieus mee om. Wil je overleven in deze wereld dan moet je goed met je voeten in de klei blijven staan. Verder kan ik niet echt onderdelen noemen die ik niet leuk vind. Meanwhile, I learned that there is a business side to my work. To take control of your own business and to know what happens with your creations, I can highly recommend starters in. It’s not my favorite part of my job, but it must be done and I deal with it very seriously. If you want to survive in this big world then you need to stand strong and be a big girl. Furthermore, there isn’t much I do not like.

When and where was I the happiest, in my work? Iedere dag opnieuw voel ik me gelukkig. De start van de dag met mijn lief Henk en de ochtendwandeling met onze honden. Het alleen zijn in het atelier is een fijn moment omdat ik mijn hele brein de vrije loop mag geven. Niet zelden dans ik in mijn uppie door mijn studio als ik weer iets moois aan het maken ben … of gemaakt heb. Every day I feel happy with the simple things in life. The start of the day with my dear Henk and the morning walks with our dogs. Being alone in the studio was a nice moment because I can give free rein to my brain. Not infrequently I dance through my studio when I made on of my new creations.

If I could, what would I change about myself? Om eerlijk te zijn zou ik niet weten waarom ik iets aan mezelf zou moeten veranderen. Eigenwaarde en dicht bij jezelf blijven is iets wat bij mij hoog in het vaandel staat. Daarbij is het wel belangrijk dat je een open vizier blijft houden en blijft leren van mensen (jong en oud) om je heen. To be honest I do not know why I should change something about myself. Self esteem and being close to yourself is something that is one of my top priorities. In addition, it is important that you keep an open mind and continue to learn from people (young and old) around you.

What is my greatest achievement in work? Natuurlijk is het heel bijzonder wanneer je werk naar het buitenland gaat en dus internationale erkenning krijgt en de wijde wereld in gaat. Toch vind ik ieder afzonderlijk object een nieuwe uitdaging en reis voor mezelf. Of course it’s very special when your work goes abroad and receives international recognition and goes out into the big world. I still see each and every object as a new challenge and journey for myself.

Where would I most like to live? Om eerlijk te zijn voel ik me heerlijk waar ik nu werk en woon. Van hier uit kan ik gemakkelijk de wereld en de plaatsen bereizen die ik zou willen zien en beleven. To be honest I feel great where I work and live. From here I can easily travel around the world and visit the places I’d like to see and experience.

What is my most treasured possession? Na het op jonge leeftijd overlijden van een grote liefde het vinden van een nieuwe grote en dierbare liefde. Dat voelt voor mij als een groot voorrecht. Een liefde de mij de ruimte en rust geeft te zijn tot wie ik nu ben. After the death of a great love at a young age, finding a new and precious love is my dearest treasure. That feels to me as a great privilege. A love that gives me space and tranquillity to be who I am today.

What is my most marked characteristic? In mijn werk ben natuurlijk voortdurend alleen in mijn atelier en aangewezen op mezelf. De rust en balans in brein en ook in mijn werk is daardoor groot. Ik ga volledig op in mijn werk en streef naar voortdurende verbetering, en perfectionisme. In my work I’m constantly alone in my studio and on my own. The peace and balance in mind and also in my work is thereby large. I’m continuously working on improvement, and perfectionism in my work.

What is my most inspirational location, in my city? Onze omgeving heeft veel moois te bieden. Of dit nu een wandeling is door een park, bos, natuurgebied of een wandeling door de binnenstad met een kopje koffie onderweg. Maar ik haal mijn inspiratie vaak uit de kleine dingen die een ander waarschijnlijk niet meer waarneemt. Our environment has a lot to offer. Whether it is a walk through a park, forest or strolling through the city with a coffee on the way. But I get my inspiration often from the little things that other ones probably don’t observe anymore.

What is my favourite place to eat and drink, in my city? Gelukkig voorziet onze stad in veel leuke en bijzondere horeca gelegenheden om te eten of te drinken. Gelegenheden voor jong en oud. Als je het hebt over kroegen dan is mijn stamplek de Take Five toch wel altijd de plaats waar we heen gaan voor het ontmoeten van leuke mensen en het drinken van een glaasje. Fortunately our city provides many fun and extraordinary places to eat or drink. Opportunities for young and old. If you’re talking about pubs then my tribe place would be Take Five. Surely always the place where we go for meeting nice people.

You Only Die Once. What music would I listen on my last day? Dat zou zeker “42” van Coldplay zijn maar sowieso Coldplay.That would most certainly be Coldplay’s “42” .

Who are my heroes and heroines in real life? De mensen die zich onbaatzuchtig inzetten met gevaar voor eigen leven. Dat zijn voor mij pas de echte helden. Of mensen die jarenlang een geliefde verzorgen. People who committed themselves selflessly by risking their own life. Or people who, for many years, nurse a loved one. Those people are the real heroes for me.

Which movie would i recommend to see once in a lifetime? Evenals met lezen kijk ik alleen naar feel good films. Ik kan helemaal genieten van een film als Sex and the city. As with reading, I prefer to see feel-good movies. I very much love movies like Sex and the City.

What role plays art in my life and work? Kunst neemt een groot gedeelte van ons leven in beslag. Er moet altijd wel iets gemaakt worden en zeker wanneer de aanvragen explosief blijven groeien. Het is een echt bedrijf geworden. Art occupies a large part of our lives. There is always work to be done, especially when the number of orders continues to grow explosively. My art has become a real business.

Who is my greatest fan, sponsor, partner in crime? Mijn geliefde en man maar ook mijn zusjes en een aantal dierbare vrienden. My beloved husband and also my sisters and some dear friends.

Whom would I like to work with in 2017? Met een paar serieuze internationale galeries of partners met dezelfde passie met hun werk. Partners die eerlijk zijn met een frisse kijk op de kunstwereld. With a few serious international galleries or partners with the same passion in their work. Honest partners with a fresh perspective in the world of art.

What project, in 2017, am I looking forward to work on? Om samen met een energiek team een expositie voor te bereiden. Een eigen beeldentuin maken en galerie uitbreiden. Een expositie met de prachtige en vernieuwde sculpturen, bijzondere muziek en natuurlijk ook een hapje en drankje. To prepare together with an energetic team for an exhibition and expand my gallery and garden exhibition to king size space. An exhibition showing beautiful new sculptures, with special music and of course a snack and drink.

Where can you see me or my work in 2017? Het beste kan men daarvoor mijn website of facebook nazien. Mijn werk is te zien in Marbella en Toronto maar er lopen leuke nieuwe gesprekken. Stay updated through my website or social media. My work has been featured throughout many places as amongst others Marbella and Toronto. Currently I am in contact with a lot of new, nice and interesting contacts.

What do the words “Passion Never Retires” mean to me? Misschien ben ik al lang met pensioen als ik goed over na denk. De kantoorbaan ooit is nu datgene geworden wat ik heerlijk vind om te doen. Mijn lichaam en geest is in een volledige balans. Natuurlijk weet ik niet of mijn lichaam het staan en toch vaak tillen kan blijven doen. Maar zo lang het kan blijf ik datgene wat ik met zoveel plezier doe gewoon doen. When I think about this question carefully I might already be retired when I find the answer. Grown from a nine to five office job into a passionate artist. I love to do what I do. My body and mind are in a complete balance. Of course, I do not know if my body can keep doing the work in future. But as long as I can I will keep doing the work that I do with a lot of pleasure.

Which creative heroines should Peter invite to tell their story? Marjolein Bongers House of Social Media in Venlo

How can you contact me?

http://www.info@vandenhombergh.com

Mijn website: http://www.vandenhombergh.com http://www.facebook.com/anneke.vandenhombergh

Youtube:

 

Message of the founder of The Heroine’s Journey Project Peter de Kuster

When you want to support The Heroine’s Journey project buy here one of my books about The Heroine’s Journey.   

You can buy Peter’s Books here 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s