The Heroine’s Journey of Anna Linda Knoll

Mi a legjobb dolog a munkámban, amit szeretek?

What is the best thing that I love about my work?

A kreativitás jelenti a munkám alapját és összességében is elmondható ez minden projektről a pályámon (ez az alapja a tudásomnak a létezésemről) így aztán a kapcsolataimat is a kreativitás határozza meg. Jóakaratú és barátságos emberekkel szeretek találkozni a munkámban, akik tudnak szívből alkotni. Engem ők inspirálnak. Szeretek új kapcsolatokat teremteni, de közben a régi barátaimat sem felejtem el.

The creativity is the basis of my works and all my projects of my career (this is the basis of my knowledge about my being) so my relationships also arise from the creativity. I like meeting with the people who have goodwill, are friendly and can create with all their heart. I am inspired by them. I love making new connections but I don’t forget my old friends.

Mi az elképzelésem a tökéletes boldogságról?

What is my idea of perfect happiness?

A szeretteimmel vagyok. A személyiségem összhangban van a munkámmal. A tengerparton vagyok.

I am with my loved ones. As an individual, I harmonize with my work. I am on the seaside.

Mi az, amitől a leginkább félek?

What is my greatest fear?

Nincs semmilyen nagy félelmem. Sokat dolgozom azért, hogy az életem értelmesen teljen. Általában nagyon elfoglalt vagyok.

I have no great fears at all. I work very hard for my life to make it sensible. I usually am very busy.

Mi az a tulajdonság, amit nem szeretek magamban?

What is the trait that I most deplore in myself?

Nem tudok visszavágni annak, aki durván beszól nekem. Egyszerűen elmenekülök a kellemetlen helyzetből.

I can’t give someone who offend me with rough words a pat answer. I simply get away from the awkward situation.

Ki az az élő személy, akit nagyra becsülök a hivatásomban?

Which living persons in my profession do I most admire?

A szüleim, akiknek saját vállalkozásuk van, Tarr Béla filmrendező és Alessandro Baricco olasz író.

My parents who have an own business, Béla Tarr Hungarian film director and Alessandro Baricco Italian author.

Mi az, amivel vagy amiben a legtékozlóbb vagyok?

What is my greatest extravagance?

Sok olyan projekttervem van, amelyeket nem tudok megvalósítani, mert nincs hozzá pénzem, nincs rá időm stb.

I made lots of project plans which I can’t accomplish because I haven’t money, time etc.

Mi az az alkalom, amikor hazudnék?

On what occasion would I lie?

Ha bemutatnának egy férfinak, akit szeretnék jobban megismerni, és azt mondanám neki, huszonöt éves vagyok.

If I’m introduced to a man who I would like to know more, I tell him I am twenty-five years old.

Mi az, amit a legkevésbé szeretek a munkámban?

What is the thing that I dislike the most in my work?

Mindig túl sok az utazási kellékem, de mindent szeretek.

I always have too much of travel accessories but I love them.

Mikor és hol voltam a legboldogabb a munkámban?

When and where was I the happiest, in my work?

Amikor otthon a műteremlakásomban dolgozom, amikor könyveket keresgélek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és itt tanulok (Budapesten a Palotanegyedben, a szelfimen itt vagyok látható), mindig boldog vagyok, és a Szépművészeti Múzeumban szeretek még lenni, ahol a látogatók mosollyal köszöntik egymást.

When I work in my home studio, when I look for books and learn at the Metropolitan Ervin Szabó Library in the Palace District in Budapest (in my selfie, I could be seen here), I am the happiest, and when I am inspired by the Museum of Fine Arts Budapest where the visitors smile a greeting to each other.

Ha megtehetném, mit változtatnék meg magamon?

If I could, what would I change about myself?

Anya szeretnék lenni.

I like being a mother.

Mi a legnagyobb teljesítményem a munkámban?

What is my greatest achievement in work?

Megterveztem és megrajzoltam Budapest teljes térképrendszerét egy saját művészeti kalauzhoz, majd a tervezőcsapatommal megépítettünk egy weboldalt, hogy a kiállításlátogatók és a Budapestre érkező utazók egyszerűen hozzáférhessenek ezekhez a tartalmakhoz, összességében pedig üzletet szerveztem a Budapest art guide-omhoz.

I planed and drew a city art guide with a full plan collection of Budapest, I built a web site with my designers for the exhibition visitors and travellers to have easy access to my Budapest art guide, all in all, I started an own business of my Budapest art guide.

Hol van az a hely, ahol a leginkább szeretnék élni?

Where would I most like to live?

Budapesten, ahol 17 éve élek. Később szeretnék Milánóba vagy a környékére is költözni (Lombardiába, Olaszországba). De nagyon jól élek Budapesten is. És Magyarország a hazám.

In Budapest where I have been living for 17 years. Later, I also like to live in Milan or near (in Lombardy, Italy). But I also am very well off in Budapest. And Hungary is my country.

Mi a legfontosabb érték, amit a magaménak tudhatok?

What is my most treasured possession?

Az öt érzékszervem, közülük leginkább a látásom a munkám miatt.

My five senses, in particular, my sight of them for my work.

Mi a legjellegzetesebb karakterjegyem?

What is my most marked characteristic?

A munkámban a legjellegzetesebb vagy legkarakterisztikusabb az önarcképeimből álló fotósorozatom, amikor művészek munkáival együtt fényképezem magam.

In my work, my most marked characteristic is my “self-portraits with artists’ artworks” photography series.

Melyik az a hely, amely leginkább inspirál a városban, ahol élek?

What is my most inspirational location, in my city?

A Duna és a Duna hídjai Budapesten.

The Danube with the Danube bridges in Budapest.

Melyik a kedvenc éttermem/bárom stb. a városban, ahol élek?

What is my favourite place to eat and drink, in my city?

Van két hely az otthonom közelében Ferencvárosban: az egyik a Costes étterem (costes.hu) a Ráday utcában, a másik a Black Cab Burger (blackcabburger.hu) a Mester utcában. Ezek azok a kedvenc helyeim, ahol enni szeretek, mégis általában a saját konyhámban vagyok.

There are two places near my home in Ferencváros District of Budapest: Costes Restaurant (costes.hu) in Ráday Street and Black Cab Burger (blackcabburger.hu) in Mester Street. These are my favourite places to eat in Budapest but I usually am in my own kitchen home.

Mely könyvek hatottak rám és hogyan?

What books influenced my life and how?

Ernest Hemingway: Akiért a harang szól és Az öreg halász és a tenger; Madách Imre: Az ember tragédiája; Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején; Dante Alighieri: Isteni színjáték; Füst Milán: A feleségem története; Alessandro Baricco: Tengeróceán; John Steinbeck: A gyöngy (időrendben, a gyerekkoromtól máig); Tudok tanulni ezekből a történetekből, illetve a különböző szereplők élettörténete tanít meg sok mindenre. A munkáim ezeknek a történeteknek a lényegéből merítkeznek.

“For Whom the Bell Tolls” and “The Old Man and the Sea” by Ernest Hemingway, “The Tragedy of Man” by Imre Madách, “Love in the Time of Cholera” by Gabriel García Márquez, “Divine Comedy” by Dante Alighieri, “The Story of My Wife: Reminiscences of Captain Storr” by Milán Füst, “Ocean Sea” by Alessandro Baricco, and “Pearl” by John Steinbeck (in cronological order, from my childhood to present days). I can learn from these stories, from stories of a lot of characters’ life. The essence of these stories is a great source of inspiration to me in my work.

Kik a kedvenc íróim?

Who are my favourite writers?

Weöres Sándor költő és író, Alessandro Baricco olasz író, rendező és előadóművész, valamint Balázs Béla filmkritikus, esztéta, író és költő

Sándor Weöres Hungarian poet and writer, Alessandro Baricco Italian writer, director and performer as well as, Béla Balázs Hungarian film critic, aesthete, writer and poet.

Közeledik az utolsó óra. Milyen zenét szeretnék meghallgatni életem utolsó napján?

You Only Die Once. What music would I listen on my last day?

Frédéric Chopin F-moll zongorakoncertje No. 2 Op. 21 Arthur Rubinstein előadásában; A Hattyúk tava a Kirov Balett előadásában; U2: The Best of 1980–1990 és 1990–2000, All That You Can’t Leave Behind és How to Dismantle an Atomic Bomb című albumok; Ennio Morricone in Venice: Live at Piazza San Marco című album, végül magyar népdalok

Frédéric Chopin Piano Concerto No 2 Op. 21 in F minor performed by Arthur Rubinstein; Swan Lake with the Kirov Ballet; U2: The Best of 1980-1990 and 1990-2000, All That You Can’t Leave Behind and How to Dismantle an Atomic Bomb; Ennio Morricone in Venice: Live at Piazza San Marco Concert album, finally, Hungarian folk-songs

Ki a fantasztikus hősöm vagy hősnőm?

Who is my hero or heroine in fiction?

Két színésznő: Törőcsik Mari a Körhintában és Juliette Binoche Az angol beteg és a Három szín: Kék című filmekben

Two actresses: Mari Törőcsik in the cast of “Merry-Go-Round” and Juliette Binoche in the cast

of “The English Patient” and “Three Colors: Blue”

Kik a hőseim és a hősnőim a való életben?

Who are my heroes and heroines in real life?

A szüleim és a nagyszüleim

My parents and my grandparents

Melyik az a film, amelyet szerintem legalább egyszer meg kell nézned az életedben?

Which movie would i recommend to see once in a lifetime?

A napfény íze (rendezte Szabó István) és Az angol beteg (rendezte Anthony Minghella) című filmek

“Sunshine” directed by István Szabó and “The English Patient” directed by Anthony Minghella

Milyen szerepet játszik a művészet az életemben és a munkámban?

What role plays art in my life and work?

A művészet jelenti számomra azt a motivációt, ami által napról napra jól tudok teljesíteni és hosszú távon kitartó tudok maradni.

I am motivated by the arts to perform well day by day and work hard in the long time.

Ki a legnagyobb támogatóm vagy társam a bűnbeesésben?

Who is my greatest fan, sponsor, partner in crime?

Ő az apám, akivel süteménykóstolgatásba kezdünk.

My father when we start to try some different cakes.

Kik azok az emberek, akikkel 2017-ben szeretnék együttdolgozni?

Whom would I like to work with in 2017?

A webdesignereimmel és a képgrafikusaimmal, a kollégáimmal a Szerkesztőségemben és az üzleti partnereimmel szeretnék dolgozni, azokkal, akikre számíthatok. Mindemellett szívesen megismerkedem új barátokkal, művészekkel.

I like to work with my web and graphic designers, collegues of my Editorial Desk and business partners who I can count on. All the same, I like becoming acquainted with new friends and artists in my work.

Kik azok az emberek, akikkel szakmai céllal találkozni szeretnék 2017-ben?

Which people in my profession would I love to meet in 2017?

Van egy fotósorozatom film- és színházrendezőkről. Ezt a sorozatot szeretném folytatni újabb képekkel.

I have a photography series of film and theatre directors. I would like to continue making the portraits.

Melyik az a projektem 2017-ben, amelyet már alig várok?

What project, in 2017, am I looking forward to work on?

Az új és újratervezett digitális térképek és art guide szövegek magyarul és angolul a Kiállítótérkép és Gotuppictures weboldalakon, az első Budapest-póló kollekcióm és nyáron fogom befejezni két könyvem kéziratát.

New re-designed digital Budapest maps and art guide texts in Hungarian and in English on Kiállítótérkép & Gotuppictures websites, my first Budapest T-shirt collection and I am finishing two of my novels in this summer.

Hol leszek látható én vagy a munkám 2017-ben?

Where can you see me or my work in 2017?

A weboldalaim tájékoztatást nyújtanak a művészeti munkáimról és az üzleti projektjeimről:

annalindaknoll.com & gotuppictures.com (angolul) and knollannalinda.com & kiallitoterkep.hu (magyarul)

My websites inform you of my artworks and business projects: annalindaknoll.com & gotuppictures.com (in English) and knollannalinda.com & kiallitoterkep.hu (in Hungarian)

Mi jut eszembe arról, hogy „A szenvedély sosem múlik el”?

What do the words “Passion Never Retires” mean to me?

Szeretek együttdolgozni a nálam fiatalabbakkal. Szeretnék ösztönös maradni, kíváncsiságból ismerni az új trendeket. Szerintem az új idők és a változások iránti nyitottság „az örök szenvedélynek” kedvez.

I like working with younger people and I would like to know new trends on impulse spurred by curiosity. I think the acceptance of the changing times can make a favourable impression on the “eternal passion”.

Kik azok a kreatív hősnők, akiket Peternek ajánlok, hogy ők is elmeséljék a történetüket?

Which creative heroines should Peter invite to tell their story?

Facebook: Rachel Raj (Budapest, Confectionery artist)

Facebook: Judit Osvárt (Budapest, director of Design Week Budapest)

Facebook: Magyarósi Éva (Leányfalu/Budapest, artist and film director – Deák Erika Galéria, Budapest)

Facebook: Csenge Lantos (Budapest, artist – Faur Zsófi Gallery, Budapest)

Facebook: Romina Giuliani (lives in London, artist)

Facebook: Krisztina Kovács (Budapest, gallery director – Várfok Galéria)

Facebook: Dorka Kaposi (Budapest, designer and gallery director – Deák 17 Gallery)

Hogyan tudsz velem kapcsolatba lépni?

How can you contact me?

E-mailben a weboldalaimon: knollannalinda.com / kiallitoterkep.hu

Email on my websites: annalindaknoll.com / gotuppictures.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s